خواندن عمیق
خواندن عمیق2023-10-18T12:17:52+03:30

ترجمه تشریحی یعنی خواندن و شرح دادن یک متن یا گزیده متن که به زبان خارجی نوشته شده باشد و ویژگیهای زبانی و مفهومی آن مورد علاقه باشد.

ترجمه تشریحی برای آموزش مفاهیم فرهنگی، علمی، و تاریخی بسیار موثر است و همچنین می تواند در کنار تمرینات تکمیلی، به ارتقای مهارت های زبانی کمک کند؛ مهارتهایی چون دستور زبان، ساختارهای بیانی، عبارتهای مفید، واژگان و کاربرد آنها و حتی اصول نگارش.

در این وبگاه ترجمه تشریحی را در دو حوزه «متون داستانی» و «متون علمی» دسته بندی شده اند که اولی با قصه ها سر و کار دارد، و دومی به متون علمی، تاریخی و سایر مکتوبات غیر داستانی می پردازد.

.