Home۱۴۰۱/۳/۳۱ ۱۰:۰۶:۵۳

برخورد – قسمت دوم

این داستان صوتی،‌ قسمتی از کتاب «برخورد»‌ است. کودکان هفت تا هشت ساله انگلیسی زبان این کتاب را تقریباٌ بخوبی می فهمند. شما چقدر متوجه می شوید؟ گوش کنید. [...]