کودکی دوباره

این داستانها در اصل برای کودک و نوجوان انگلیسی زبان منتشر شده اند. لیکن در اینفاتاک،‌ با هدف بهبود توانایی بزرگسالان در استفاده از زبان انگلیسی،‌ این داستانها بطور کامل بازبینی و به صورت دوزبانه بازخوانی شده اند. اکثراْ، تمرینها (و حتی کلاسهایی) در کنار این داستانها در نظر گرفته شده.

شنا با آقابزرگ – قسمت دوم

توسط |۱۴۰۱/۴/۱ ۱۸:۲۶:۴۷تیر ۱ام, ۱۴۰۱|کودکی دوباره|

این داستان صوتی،‌ قسمتی از کتاب «شنا با آقابزرگ»‌ است. کودکان هفت تا هشت ساله انگلیسی زبان این کتاب را تقریباٌ بخوبی می فهمند. شما چقدر متوجه می شوید؟ [...]

شنا با آقابزرگ – قسمت اول

توسط |۱۴۰۱/۴/۱ ۱۸:۲۶:۴۳تیر ۱ام, ۱۴۰۱|کودکی دوباره|

این داستان صوتی،‌ قسمتی از کتاب «شنا با آقابزرگ»‌ است. کودکان هفت تا هشت ساله انگلیسی زبان این کتاب را تقریباٌ بخوبی می فهمند. شما چقدر متوجه می شوید؟ [...]