کودکی دوباره

این داستانها در اصل برای کودک و نوجوان انگلیسی زبان منتشر شده اند. لیکن در اینفاتاک،‌ با هدف بهبود توانایی بزرگسالان در استفاده از زبان انگلیسی،‌ این داستانها بطور کامل بازبینی و به صورت دوزبانه بازخوانی شده اند. اکثراْ، تمرینها (و حتی کلاسهایی) در کنار این داستانها در نظر گرفته شده.